Zasady korzystania z serwisów internetowych Kronika24.pl

 • Informacje ogólne

  • Serwisy internetowe portalu internetowego Kronika24.pl, jak i każdy z ich elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo.
  • Regulamin określa zasady korzystania z portalu Kronika24.pl prowadzonego przez … adres. itp.
  • Do przestrzegania niniejszego regulaminu jest zobowiązany każdy Użytkownik korzystający z portalu Kronika24.pl.
 • Definicje

  • Kronika24.pl - portal internetowy, informacyjny dostępny jest pod adresem www.kronika24.pl.
  • Właściciel – właściciel Portalu
  • Użytkownik - osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna lub inny podmiot w jakikolwiek sposób korzystający z Portalu.
  • Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Portalu.
  • Serwisy – są to zorganizowane platformy informatyczno-informacyjne będące w sieci internet stworzone przez Kronika24.pl , które umożliwiają Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych , a także z treści opracowanych przez Kronika24.pl.
  • Partner - to podmiot współpracujący z Kronika24.pl.
 • Postanowienia

  • Wszystkie informacje w portalu są umieszczane z wielką, najlepszą i obiektywną starannością. Portal nie może zapewnić nieomylności i przez to nie ponosi odpowiedzialności, ze względu za wszystkie treści umieszczone w Portalu, za szkody powstałe z tego powodu. Staramy się , by wszystkie informacje były prawdziwe, rzetelne, aktualne, precyzyjne oraz właściwe co do ich treści.
  • Wszelkie prawa do serwisów internetowych zastrzeżone są na rzecz Portalu. Zaś prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, graficznych, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Portalu lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których to materiały (np.: przy współpracy z Portalem) są udostępniane na stronach serwisów internetowych Portalu. Wszelkie materiały umieszczane na stronie stanowią własność intelektualną autorów i nie mogą być powielane bez ich zgody poza serwisem.
  • Wszystkie serwisy internetowe wraz z jego elementami podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W Portalu publikuje się chronione prawem autorskim utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i inne materiały. Zastosowany w Portalu układ oraz wybór prezentowanych utworów i informacji stanowi samodzielny, odrębny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
  • Wszelkie treści, które znajdują się w Portalu Kronika24.pl są przeznaczone tylko i wyłącznie dla celów informacyjnych.
  • W Portalu mogą być w treści odnośniki do innych stron internetowych. Kronika24.pl nie daje żadnej gwarancji co do prawdziwości informacji zawartych w owym odnośniku lub innych stronach internetowych połączonych z Portalem. Przeglądanie tych stron odbywa się na własne ryzyko Użytkownika Portalu.
  • Wszelakie korzystanie z materiałów zdjęć, materiałów audiowizualnych, tekstowych, graficznych, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w serwisach internetowych Portalu, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych w nich zawartych.
  • Zabronione jest na Kronika24.pl:

   • pobieranie zawartości baz danych i ponowne jej wykorzystywanie w każdej jej elemencie ,tj. całości lub w istotnej (co do ilości lub jakości) części
   • dokonywane w celach komercyjnych: modyfikowanie, kopiowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób serwisu internetowego lub jego części oraz udostępnianych na jego stronach poszczególnych utworów lub baz danych
   • rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, telewizji, radiu, oraz w taki sposób, żeby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie czasie i miejscu zamieszczanych na stronach serwisów internetowych, w tym aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na wszelakie tematy gospodarcze, polityczne i religijne).
  • Użytkownicy mogą korzystać z serwisów internetowych Kronika24.pl oraz z utworów, przedmiotów praw własności intelektualnej oraz baz danych w ramach dozwolonego użytku. To wszystko w/g przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych, ale takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu, bazy danych, godzić w słuszne interesy Portalu oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z Portalem - są udostępniane na stronach serwisów internetowych.
  • Użytkownicy mogą zamieszczać odnośniki prowadzące do udostępnianych na stronach serwisów internetowych materiałów graficznych, tekstowych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w serwisach internetowych Portalu.
   Jednakże zabraniamy na zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych w serwisach internetowych Portalu na stronach naruszających prawo, które to prawem chronione są dobra osób trzecich, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.
  • Informacje na temat nabycia licencji na korzystanie z baz danych oraz utworów, które są udostępniane w serwisach internetowych Portalu, prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 • Postanowienia końcowe

  • Wszelkie materiały umieszczane w Portalu podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późn. zm.) podane przez Użytkownika dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem innych nieuprawnionych osób oraz zgadza się na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).
  • Portal zabrania jakiejkolwiek reklamy stron o podobnej tematyce, głównie przy prywatnych wiadomościach lub postach na forach
  • Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
  • Portal zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu bez uprzedzenia w dowolnym momencie. Zmiany będą na bieżąco umieszczane na stronach serwisu.

Dodaj komentarz z facebooka: