Od 1 września do 30 czerwca 2018 r. uczniowie szkół podstawowych będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.

Zdjęcie ilustracyjne (fot. Artur Rakowski/Kronika24.pl)Zdjęcie ilustracyjne (fot. Artur Rakowski/Kronika24.pl)

Podstawą jest uchwała Rady Miasta Krakowa z 30 marca 2016 r.
W związku z wprowadzoną reformą oświaty, dzieci, które uczęszczały w tym roku szkolnym do klas szóstych, w roku szkolnym 2017/2018 pozostaną uczniami szkół podstawowych (w klasach siódmych) i nadal będą uprawnione do bezpłatnych przejazdów.

Rada Miasta Krakowa, podejmując tę uchwałę, nadała od 1 września 2016 roku uprawnienia do bezpłatnych przejazdów Komunikacją Miejską w Krakowie dla:
- wszystkich dzieci od urodzenia do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego – na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna podróżującego z dzieckiem,
- uczniów krakowskich szkół podstawowych, w okresie roku szkolnego, tj. od 1 września do 30 czerwca – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej ucznia szkoły podstawowej zlokalizowanej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej.

Uprawnione dzieci mogą bezpłatnie podróżować wszystkimi tramwajami i autobusami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na liniach miejskich i aglomeracyjnych w strefie biletowej I (miasto Kraków) i II (Aglomeracja).
Uczniowie pozostałych szkół podstawowych, zlokalizowanych poza granicami Krakowa, nadal są uprawnieni do przejazdów na podstawie biletów ulgowych.
(UMK)

Dodaj komentarz z facebooka:

Zostaw komentarz

0
warunkami regulaminu.
  • Artykuł nie został jeszcze skomentowany!