Platforma Obywatelska złoży wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec Prezes Rady Ministrów i sposobu prowadzenia przez nią polityki, a także wobec każdego z ministrów wchodzących w skład destruktywnego rządu.

Grzegorz Schetyna (fot. European People's Party)Grzegorz Schetyna (fot. European People's Party)

Złożenie wniosku zapowiedzieli Tomasz Siemoniak - Wiceprzewodniczący PO i Sławomir Neumann - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO podczas konferencji prasowej 17 marca w Sejmie. Decyzja o jego przygotowaniu została podjęta po kompromitacji rządu Beaty Szydło w Brukseli.

Uzasadnienie:
"Niniejszy wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez Prezes Rady Ministrów Panią Beatę Szydło jest odpowiedzią na 17 miesięcy rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce. W tym okresie rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadził politykę nieustannego podważania i naruszaniareguł funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego, jego zasad i wartości. Politykę, która wprost kwestionowała demokratyczny, społeczny i obywatelski dorobek III Rzeczpospolitej. Politykę walki z konstytucyjnym sądownictwem i niezawisłością wymiaru sprawiedliwości. Politykę ograniczania wywalczonych w dobie Solidarności swobód i wolności obywatelskich, w tym wolności zgromadzeń czy osiągnięć samorządu lokalnego, którego niezależność przeszkadza PiS w podporządkowaniu polskich „małych ojczyzn” władzy jednej partii. Niepublikowanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego przez Prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło wprost narusza Konstytucję RP i ustawy. Do negatywnych annałów polskiej polityki przejdzie upolitycznienie służby cywilnej oraz promocja najgorszych obyczajów w służbie publicznej takich jak: nepotyzm, skrajne partyjniactwo i zawłaszczanie państwa przez nieodpowiedzialnych, pozbawionych elementarnych kwalifikacji politycznych nominatów, którym otwarto drogę do piastowania stanowisk w wielu ważnych instytucjach państwa poprzez skandaliczne obniżenie oczekiwanych wymagań i kwalifikacji.
Działanie wbrew polskiej racji stanu i wbrew woli suwerena to skandal. Każdy dzień funkcjonowania tego rządu to strata dla Polski."

Kandydatem PO na nowego premiera jest lider tej partii Grzegorz Schetyna.
Grzegorz Schetyna ma nasze pełne wsparcie, jako kandydat na premiera. Były wicepremier, Minister Spraw Zagranicznych oraz Marszałek Sejmu ma niezbędne kompetencje do bycia premierem - mówił Tomasz Siemoniak.
(PO)

Dodaj komentarz z facebooka:

Zostaw komentarz

0
warunkami regulaminu.
  • Artykuł nie został jeszcze skomentowany!