O bezpieczeństwo polskich turystów na wakacjach poza naszymi granicami w sezonie wakacyjnym dbało dziesięcioro polskich policjantów, którzy pełnili służbę patrolową na wybrzeżu Adriatyku i Morza Czarnego.

Polscy policjanci patrolują chorwackie wybrzeże (fot. policja)Polscy policjanci patrolują chorwackie wybrzeże (fot. policja)

Oficjalne zakończenie wspólnych, międzynarodowych patroli nastąpiło 1 września.

Jednym z priorytetów polskiej Policji jest rozwijanie współpracy międzynarodowej. Przykładem takiej współpracy są działania organizowane przez Biuro Prewencji, przy udziale Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, w ramach międzynarodowych projektów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie wakacyjnym.

Z racji uwarunkowań geograficzno-klimatycznych południe Europy jest ulubionym kierunkiem wakacyjnych wojaży Polaków. W tym roku z racji uwarunkowań geopolitycznych odnotowano zdecydowanie większy ruch turystyczny nie tylko w Chorwacji, ale również w Bułgarii, co musiało znaleźć odzwierciedlenie w działaniach polskiej Policji. Od kilkunastu lat współpraca policji krajów europejskich w sezonie wakacyjnym rozwijana jest w ramach działań określanych mianem „Bezpiecznych wakacji”.

Współpraca polskiej Policji w tym zakresie ze stroną chorwacką jest już ugruntowana, albowiem jest kontynuowana od 2010 r. kiedy to po raz pierwszy dwójka polskich policjantów pełniła służbę patrolową. W obecnym sezonie Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk skierował na wybrzeże Adriatyku ośmiu polskich policjantów, którzy pełnili służbę w czterech kurortach tj. Puli, Zadarze, Makarskiej oraz na wyspie KRK.
W ostatnich latach zaobserwowano wzmożony ruch turystyczny Polaków nad Morze Czarne, stąd też na wniosek strony bułgarskiej, od ubiegłego roku podjęto współpracę z policją bułgarską, gdzie analogicznie do rozwiązań chorwacko-polskich skierowano w bieżącym roku dwójkę polskich policjantów do pełnienia służby patrolowej wraz z bułgarskimi partnerami w rejonie Burgas.

Zapewne tak wysoka ocena społeczna wynika z faktu, iż zadania policjantów pełniących służbę w międzynarodowych patrolach, w odróżnieniu od tych typowych dla służby pełnionej w kraju, polegały przede wszystkim na udzielaniu pomocy polskim turystom oraz ułatwieniu komunikacji z miejscowymi policjantami oraz placówkami dyplomatycznymi.
Ważnym elementem służby były akcje edukacyjno-informacyjne mające na celu promowanie bezpieczeństwa. Prowadzone one były w różnych miejscach, w tym w tzw. Infopunktach oraz z wykorzystaniem różnorakich materiałów, w tym ulotek sporządzonych w języku polskim mające na celu wskazanie potencjalnych zagrożeń oraz właściwych sposobów ich niwelowania.

Podsumowując tegoroczne efekty działań można powiedzieć, że i w tym roku nie doszło do poważniejszych incydentów z udziałem obywateli polskich, zaś Polacy na terenie zarówno Chorwacji jak i Bułgarii, co do zasady, są bardzo uprzejmi, zdyscyplinowani oraz przestrzegają zarówno miejscowych norm prawnych jak i kulturowo-obyczajowych, stąd też są grupą narodową bardzo mile przyjmowaną przez miejscową społeczność. Niemniej jednak  odnotowano przypadki, gdzie polscy turyści przesadzili z degustacją południowych trunków skąd zapewne wynikało ich niewłaściwe zachowanie, które z kolei psuje wizerunek polskiego turysty. Polacy to grupa znacząca, bo licząca ponad 1 milion turystów. Polscy policjanci podkreślają, że zdecydowana większość polskich turystów spędzających wakacje w Chorwacji wraca do Polski bez żadnego kontaktu z miejscową Policją, ani też wspomnień o przykrych incydentach. Do najliczniej odnotowanych incydentów należały utraty dokumentów, drobne kradzieże pozostawionego bez nadzoru mienia oraz wykroczenia drogowe.

Wszyscy polscy policjanci podkreślają, że zostali bardzo miło przyjęci zarówno przez polskich turystów jak i policjantów innych państw, którzy mając na celu dotarcie do jak największej liczby odbiorców, zorganizowali w tym celu oficjalne konferencje z udziałem mediów.

Polscy policjanci podkreślili, że służba w patrolach międzynarodowych przyniosła im wiele nowych i ciekawych doświadczeń, w tym w zakresie organizacji pracy policyjnej na podstawie czego stwierdzić mogą, że polska Policja należy do formacji bardzo profesjonalnych. Przy czym podkreślić należy, że mieli oni skalę porównawczą, albowiem na co dzień pełnią oni służbę w różnorakich warunkach i komórkach organizacyjnych na terenie garnizonów: świętokrzyskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego.
(KGP)

Dodaj komentarz z facebooka:

Zostaw komentarz

0
warunkami regulaminu.
  • Artykuł nie został jeszcze skomentowany!